Olet kirjautunut sisään
tunnuksella granlund.

Kirjaudu ulos

Tiedostomuodot

Tunnukset on tallennettu useampiin eri tiedostomuotoihin eri käyttäjien tarpeet huomioonottaen. Jokaiseen laite- ja ohjelmistoympäristöön löytyy valmis tiedosto, jota tulee käyttää. Tiedostoja ei saa kääntää ohjelmasta toiseen.

Jotta visuaalinen ilme ja sen aineistot pysyvät hallinnassa tiedostoja ei saa kääntää ohjelmasta toiseen. Erehdysten ja vahinkojen välttämiseksi tarvittavat originaalit on parasta aina hakea tästä järjestelmästä jokaiseen käyttötarpeeseen. Mikäli tiedostomuotoa ei jostain syystä ole valmiina, on parasta ottaa yhteyttä helpdeskiin ja pyytää sitä lisättäväksi järjestelmään.

Lomakkeet ja lomakepohjat

PDF = Portable Document Format. Yleinen tiedostomuoto, joka voidaan avata ja tulostaa Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla (saatavissa ilmaiseksi osoitteesta http://www.adobe.com). PDF-tiedostot sisältävät kaikki kuvat ja kirjasimet jotka tarvitaan sen tulostamiseksi oikean näköisenä väri ja laser-tulostimilla.

DOC = Microsoft Word -tiedosto.

DOT = Microsoft Word -lomakepohja (asiakirjamalli).

PPT = Microsoft Powerpoint -tiedosto.

POT = Microsoft Powerpoint -lomakepohja (asiakirjamalli).

Vektoritiedostot

Vektoritiedostot ovat "viivapiirroksia" jotka rakentuvat Bezier-käyristä ja vektoreista. Näitä tiedostoja tuottavat piirto-ohjelmat kuten Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, ym. Tiedostomuodon tunnistaa tiedostonimen kolmikirjaimisesta päätteestä (esim. Tiedosto.FH8).

Kuvien koko on vapaasti muutettavissa laadun kärsimättä. Mikäli tarpeellista, tiedoston nimestä voi tunnistaa onko tiedosto vektorimuotoinen vai pikselikuva. Vektorimuotoisen kuvan tunnuskoodin seitsemäs kirjain on "V". Pikselikuvaa merkitsevä koodi on numero (0-9). Katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä).

EPS = Encapsulated Postscript -tiedosto jota käytetään mm. taitto-ohjelmissa. Kuva voi sisältää sekä vektori- ja pikseli-informaatiota (ks. yllä).

CDR = CorelDraw -ohjelman tiedostomuoto. Ohjelman versionumero ei näy päätteestä.Tarvittaessa CorelDraw -ohjelman versionumeron voi tunnistaa tunnuskoodin viimeisestä kirjaimesta, katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä).

FH8 = FreeHand 8 -ohjelman tiedostomuoto. Lyhenteen numero kertoo ohjelman version. (esim. Tiedosto.FH5 on Freehand 5).

AI = Adobe Illustrator -ohjelman tiedostomuoto. Ohjelman versionumero ei näy päätteestä.Tarvittaessa Illustrator -ohjelman versionumeron voi tunnistaa tunnuskoodin viimeisestä kirjaimesta, katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä).

WMF = Windows Metafile tiedostomuoto. Nämä tiedostot sopivat ainoastaan toimiston PC -ohjelmiin kuten Microsoft Word ja Powerpoint. The WMF tiedostomuodon värijärjestelmä on aina RGB. Näitä tiedostoja ei missään tapauksessa tule käyttää muuhun tarkoitukseen, katso Värijärjestelmät).

DRW = Micrografx Designer -ohjelman tiedostomuoto. Ohjelman versionumero ei näy päätteestä.Tarvittaessa Illustrator -ohjelman versionumeron voi tunnistaa tunnuskoodin viimeisestä kirjaimesta, katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä.

DGW = native Micrografx Designer -ohjelman tiedostomuoto. Ohjelman versionumero ei näy päätteestä.Tarvittaessa Illustrator -ohjelman versionumeron voi tunnistaa tunnuskoodin viimeisestä kirjaimesta, katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä).

DXF = Drawing Exchange -tiedostomuoto. Yleinen CAD -ohjelmien tiedostomuoto. Nämä tiedostot eivät sisällä värimäärityksiä.

Pikselikuvat

PSD = Photoshop -ohjelman tiedostomuoto. Tähän tiedostomuotoon tallennetut tiedostot voivat sisältää ohjelmalle ominaisia ominaisuuksia, kuten tasot, rajaavat polut syväystä varten, tasojen läpinäkyvyysasetuksia, ym. jatkokäsittelyä helpottavia ominaisuuksia.

TIF = Tagged Image File format yleinen pikselikuvien tiedostomuoto. Tiedostot on tallennettu Adobe Photoshopista. Kuvien koko ja suurentaminen on sidottu kuvan resoluutioon. Tiedostot on tallennettu offset-painamisen suositeltavaan maksimikokoon. Kuvan suurentaminen taitto-ohjelmassa suuremmaksi saattaa heikentää kuvan laatua.

EPS = Encapsulated Postscript -tiedostomuoto. Tiedosto on tallennettu Adobe Photoshop -ohjelmasta. Tiedosto voi sisältää sekä vektori- ja pikseli-informaatiota (ks. yllä).

JPG = Joint Photographic Experts Group JPEG pakattu tiedostomuoto. Tallennettu Adobe Photoshopista. Tiedoston värijärjestelmä voi olla CMYK, RGB tai WEB määritysten mukainen eri tuotantotarkoituksia varten. Tämän voi todeta tiedostonimestä, katso Tiedostojen nimeämisjärjestelmä).

GIF = Compuserve Graphic Interchange Format. Tiedostomuotoa käytetään lähinnä internet-grafiikassa. Värijärjestelmä sisältää ainoastaan 256 väriä, eikä laatu missään tapauksessa sovi painamiseen ja muuhun graafiseen tuotantoon.

PNG = Portable Network Graphics -tiedostomuoto. Tiedoston voi sisältää 256 väriä (8 bit RGB) tai miljooniä värejä (24 bit RGB). Tiedostomuoto on tarkoitettu lähinnä internet-grafiikkaan. Värijärjestelmä ei missään tapauksessa sovi painamiseen.

BMP = Bitmap -tiedostomuoto. Tiedostot toimivat Paint -ohjelmissa ja sisältävät ainoastaan RGB värejä. Tiedostot eivät missään tapauksessa sovi painamiseen.

PCX = PC Paintbrush ohjelmien tiedostomuoto. Tiedostot sisältävät ainoastaan RGB värejä. Tiedostot eivät missään tapauksessa sovi painamiseen.

TGA = Targa -tiedostomuoto. Käytössä vanhemmissa videotuotannon grafiikkaohjelmissa ja sisältävät ainoastaan RGB värejä. Tiedostot eivät missään tapauksessa sovi painamiseen.

Muut tiedostomuodot

SWF = Shockwave Flash -tiedostomuoto. Macromedia Flash -ohjelman yleiseen jakeluun tarkoitettu tiedostomuoto, joka voi sisältää animaatiota ym. Tiedostomuoto voi sisältää sekä vektori- että pikselikuvia.Tiedosto toimii mm. Flash Player ja Quicktime Player -ohjelmissa ja on liitettävissä html-sivuihin katsottavaksi selaimilla, joissa ko. Plug In -lisäohjelma on asennettu.